Loading...
KURUMSAL | ÇEREZ KULLANIMI

ÇEREZ KULLANIMI

LODA ÇEREZ KULLANIM POLİTİKASI

LODA MOBİLYA, TD TECH DESIGN LTD. ŞTİ. tescilli markasıdır. (“LODA” veya “Şirket” olarak anılacaktır). Web sitemizin çevrimiçi yayınını ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Kullanım Politikası metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan loda.com.tr internet web sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullandığımızı ve bu çerezlerin amaçlarını açıklıyoruz.

LODA olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, tür ve fonksiyonlarını değiştirebilir, yenilerini ekleyebiliriz.

Kişisel bilgilerinizin, LODA tarafından nasıl değerlendirildiği ve saklandığı hakkında bilgiyi Gizlilik Politikası sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Çerezlerin Tipleri ve Kullanım Amaçları
LODA olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, daha önce gördüğünüz ürünlerin hangileri olduğunu kayıt altına almak, sayfa geçiş önerileri sunabilmek. Teklif veya sipariş sepeti oluşturup, daha sonraki ziyaretlerinizde bu sepeti size tekrar hatırlatabilmek.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden, aynı veya benzer ürünleri kendilerine tekrar hatırlatabilmek maksadıyla farklı mecralarda reklam olarak gösterilmesini sağlayabilmek.


KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. LODA olarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde kullanabilir, bahsi geçen hizmetlerin sağlanabilmesi için üçüncü kişilerle ve iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Zorunlu Çerezler
Bazı çerezlerin kullanımı web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri
Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz yazı büyüklüğünü hatırlamamızı sağlar.

Sosyal Medya Çerezleri
Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Performans ve Analiz Çerezleri
Bu çerezler sayesinde web sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, bu sayfaların olması gerektiği gibi düzgün çalışıp çalışmadığını ve karşılaşılmış olabilecek problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz
Tarayıcınızın ayarları içerisinde çerezleri yönetebileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. Bizim web sitemiz tarafından veya ziyaret ettiğiniz diğer web siteleri tarafından tarayıcınızın belleğine yerleştirilmiş çerezlerin tümünü görüntüleyebilir, istediklerinizi silebilirsiniz. Çerez kullanımını iptal etmek istediğiniz web sitelerini seçebilirsiniz. Detaylı bilgi için tarayıcınızın yardım dökümanlarını inceleyebilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Çerez kullanımımızla ilgili sorularınızı, web sitemizin iletişim sayfasında yer alan iletişim formumuz aracılığıyla bize iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.